Welke vorderingen

Voorbeeld van vorderingen

Debt Capital B.V. koopt elke type vordering op. De hoogte van de vordering en de fase waarin de vordering zich verkeerd maakt niet uit. Debt Capital B.V. maakt geen onderscheid tussen gehele portefeuilles of losse vorderingen, wij nemen alle soorten in behandeling.
Hieronder hebben wij een paar voorbeelden van vorderingen die wij kopen.

Onbetaalde factuur
Een klant heeft een product of dienst van u gekocht en komt de betaling niet na.

 Zakelijke geldlening
Een zakelijke geldlening. Bijvoorbeeld leningen aan bedrijven of voor aandelen.

Persoonlijke Lening
Het lenen van geld aan bekenden of vrienden die zich niet aan de betalingsverplichtingen houden.

Niet afgenomen onroerend goed
Als een koper een huis gekocht heeft en het koopcontract ondertekend dan mag de koper niet meer afzien van het huis. Probeert hij dit wel dan mag u dit alsnog op hem verhalen.

Loonvordering
Als een werkgever uw loon niet uitbetaald.

Huurvordering
Als de afgesproken huurpenningen onbetaald blijven. 

Schade als gevolg door contractbreuk
U heeft een overeenkomst met iemand die producten voor u levert maar de afspraken worden niet nagekomen. Heeft u hierdoor financiële schade dan mag u dit verhalen op uw leverancier.

Verzekeringsclaim
Als een schade onder de polis valt maar de verzekering niet uitbetaald heeft u een verzekeringsclaim.

Vordering portefeuille
Meerdere of alle vorderingen die u beschikbaar stelt voor ons. 

Vonnis
Een vordering die is toegewezen door de rechter.

 

Heeft u een ander soort vordering en heeft u twijfels of wij deze wel willen kopen? Stuur dan een mailtje naar info@debtcapital.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.

Neem direct contact op

3 + 2 =