Akte van cessie

Akte van cessie voor uw vordering

Wilt u een vordering kopen of verkopen? Dan krijgt u bij overeenstemming van Debt Capital een akte van cessie voor de vordering. Dit is een belangrijk document waar alle informatie in staat die van belang is bij het kopen of verkopen van een vordering. Nadat beide partijen de akte hebben ondertekend is de overname bindend.

 

Wat houdt de akte van cessie voor de vordering in?

Debt Capital biedt u de mogelijkheid om vorderingen aan ons te verkopen, maar u kunt ook onze vorderingen kopen. In beide gevallen zult u een akte van cessie voor de vordering ontvangen. In dit document staan diverse gegevens, zoals de persoonlijke gegevens van uzelf en van Debt Capital, de vordering(en) die verkocht of gekocht worden en het bedrag waarvoor deze vordering(en) verkocht of gekocht worden. Onderaan het document staan de vakken voor de handtekeningen van beide partijen. Als Debt Capital en u overeen zijn gekomen over de vorderingen en de prijs, dan sturen wij u de akte van cessie in tweevoud via de post. U controleert eerst of alle gegevens kloppen. Is dat het geval, dan kunt u de akte ondertekenen. Eén van deze aktes dient u naar ons te sturen, het andere exemplaar mag u houden voor uw eigen administratie.

 

Hoe kunt u een akte van cessie voor de vordering ontvangen?

Zodra u een vordering wilt verkopen aan Debt Capital of een vordering van ons wilt kopen ontvangt u van ons een akte van cessie voor de vordering. Neemt u gerust contact met ons op door te bellen naar +316-11397223 of vul het contactformulier op deze website in. U kunt ook klikken op ‘Verkoop nu uw vordering’. Wij vertellen u graag welke vorderingen wij aanbieden en we kunnen een bod uitbrengen op uw vordering(en). Bij overeenstemming sturen wij u de akte van cessie toe.

Neem direct contact op

9 + 14 =