Uitleg WSNP

Uitleg WSNP(Wettelijke schuldenregeling natuurlijke personen)

De WSNP is een wettelijke regeling waarin de schuldenaar 3 jaar de tijd krijgt om al zijn schulden af te lossen. Het kan zijn dat hij niet alle schulden kan afbetalen in die 3 jaar door zijn gebrek aan inkomsten en wordt de rest kwijt gescholden. Dit is natuurlijk een risico voor de crediteur want het kan dat de debiteur veel schulden heeft bij verschillende bedrijven en ook nog is een laag inkomen heeft zoals bij een bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat er een risico dat een deel van de schuld komt te vervallen na die 3 jaar.

De debiteur komt pas in aanmerking voor de WSNP als hij dit bij de rechtbank indient en heeft laten zien dat hij ook daadwerkelijk heeft geprobeerd om de schulden af te lossen.

Neem direct contact op

1 + 14 =