Disclaimer

Disclaimer

Informatie
Debt Capital BV streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Debt Capital BV gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Alle uitingen van Debt Capital BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Auteursrecht
De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Debt Capital BV.

Debt Capital B.V.
Debt Capital BV stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Debt Capital BV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Debt Capital BV heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

WIJZIGEN VAN DEZE DISCLAIMER 
Debt Capital BV houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 oktober 2017.

Neem direct contact op

8 + 5 =